[1]
D. Rokhmah, K. A. Lubis, T. C. Safira, A. Aulia, M. F. Nafis, and N. D. Kholidah, “Peningkatan Kesadaran Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Remaja Melalui Program PELITAKU di MTS/MA Bahrul Ulum Tangsil Kulon Bondowoso ”, djpm, vol. 2, no. 3, pp. 210–222, Oct. 2023.